Usługi

 Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w księdze przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • obsługa pracowników,
 • rozliczenie właścicieli firm,
 • elektroniczne rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych rocznych i okresowych, prowadzenie ewidencji

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości i MSR,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych) według określonych standardów,
 • przygotowanie oraz modyfikacja planu kont, dostosowując go do wymaganych standardów sprawozdawczości, controllingu oraz prawa podatkowego,
 • organizacja systemu obiegu dokumentów w firmie oraz sporządzenie Instrukcji Obiegu Dokumentów,
 • przygotowanie raportów dla potrzeb zarządu,
 • elektroniczne sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT, miesięcznych,     kwartalnych informacji podsumowujących, formularzy do GUS i banków,
 • elektroniczne sporządzanie dokumentów do KRS,
 • przejęcie kontaktów z instytucjami zewnętrznymi m. in. US, ZUS, GUS, BANKI.

Ewidencja przychodów ryczałtowych

 • prowadzenie ewidencji przychodów ryczałtowych,
 • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług ( w tym rozliczenie transakcji międzynarodowych takich jak Export, Import, Wewnątrzwspólnotowe Nabycia i Dostawy towarów i usług),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • obsługa pracowników,
 • rozliczenie właścicieli firm,
 • elektroniczne rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Weryfikacja poprawności dokumentów księgowych Klienta

Pomoc w dochodzeniu roszczeń od zakładów ubezpieczeń

Obsługa kadrowo-płacowa - Przygotowywanie i sporządzanie:

 • umów o pracę, zleceń i o dzieło,
 • wypowiedzeń, rozwiązań umów o pracę oraz świadectw pracy,
 • list płac,
 • odcinków z wypłat,
 • imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
 • deklaracji ZUS,
 • deklaracji podatku od osób fizycznych,
 • deklaracji PFRON,
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS,
 • przygotowanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia,
 • prowadzenie lub nadzór nad dokumentacją kadrową,
 • pomoc w organizacji szkoleń BHP.

Założenie działalności gospodarczej

 • pomoc przy założeniu firm (spółek handlowych: spółki z o. o., jawne, komandytowe; jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółki cywilne),
 • pomoc w wyborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
 • pomoc w wyborze optymalnej formy opodatkowania,
 • przygotowanie dokumentacji związanej z zarejestrowaniem firmy (KRS, Urząd Miasta,    Urząd Gminy, Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny, ZUS, PIP).

Na życzenie klienta wykonujemy dodatkowe usługi m. in.

 • przygotowujemy dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji,
 • przygotowujemy i odbieramy zaświadczenia z US lub ZUS o niezaleganiu w opłatach,
 • przygotowujemy dokumenty do rozliczeń unijnych.

 

Cennik usług księgowych

Nazwa oferowanej usługi Cena
Prowadzenie ewidencji ryczałtu ewidencjonowanego od 150 zł
Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów od 200 zł
Prowadzenie ksiąg rachunkowych od 500 zł
Usługi z zakresu kadr i płac od 50 zł za pracownika

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej

Rozumiem